Esimerkkejä sisällöistä: Viestintätyylin arviointi ja sen merkitys vuorovaikutuksessa Vaikuttaminen ja suostuttelu Itsetunnon ja itseluottamuksen rakentaminen Hankalien tilanteiden ja henkilöiden hallinta Kriittinen ajattelu Ryhmä- ja tiimityö Esimerkki koulutusmuodosta:                 Räätälöity 1-2 päivän pienryhmä tai yksilökoulutus kasvokkain tai netin välityksellä. Koulutusten ja valmennusten kieli on englanti.             Viestintätaito Opit tunnistamaan omat ja muiden viestinnälliset vahvuudet ja heikkoudet erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. Kykenet säätelemään käytöstäsi ja saavuttamaan parempia tuloksia. Harjaannut ja kehität kykyjäsi rakentaa luottamusta, kokea empatiaa, ilmaista itsesi positiivisesti, ratkaista erimielisyyksiä ja työstää ongelmia ryhmässä.