Esimerkki valmennusratkaisusta: Valmennus perehtyy yksilön kohtaamiin haasteisiin ja ongelmatilanteisiin säännöllisten tapaamisten ja keskustelujen avulla. Tapaamiset tapahtuvat kasvotusten, puhelimessa tai netin välityksellä esim. Skype. Valmennustilanteita voidaan järjestää viikottain, kerran kuukaudessa tai henkilön tarpeen mukaan. Aihesisällön avainkohtiin ja haasteisiin liittyvä tukimateriaali sisältyy valmennukseen. Valmennusten kieli on englanti.             Valmennus Valmennus keksijohdolle tai kasvupolulla oleville henkilöille, jotka kohtaavat säännöllisesti merkittäviä muutoksia tai haasteita työssään. Ohjelma pureutuu aihealueisiin ja tarkastelee niitä säännöllisissä tapaamisissa, joissa tuotetaan ideoita, annetaan tukea ja autetaan tunnistamaan ratkaisuja. Aktiivinen ja tavoitehakuinen valmennus löytää nopeita ratkaisuja käsilläoleviin haasteisiin sekä kehittää valmennettavan käyttäytymistä ja ongelmanratkaisukykyä pitkällä aikajänteellä.