Esimerkkejä sisällöistä: Kommunikointityylit - suora- ja epäsuora kommunikointityyli Päätökseen vaikuttavat tekijät - asenteet hierarkiaan, valtaan ja johtamiseen Tehokas vaikuttaminen - suostuttelu ja järkeistäminen Vastakkainasettelun dynamiikka - eriävän mielipiteen esittäminen eri kulttuureissa Aikakäsite - eri kulttuurien käsitys ajasta ja sen vaikutus työelämässä Luottamus - luottamuksen rakentaminen ja kehittäminen eri kulttuureissa Koulutus yhdistää viimeisimpien tutkimusten tiedot ja antaa käytännön apuja eri kulttuurien ymmärtämiseen ja johtamiseen. Esimerkki koulutusmuodosta:                 Räätälöity pienryhmä tai yksilökoulutus kasvokkain tai netin välityksellä. Koulutusmuoto: luento, vuorovaikutteinen koulutus tai fasilitoitu muutosprosessi. Koulutusten ja valmennusten kieli on englanti.               Kulttuuri Menestyksekäs toimiminen kansainvälisessä ympäristössä vaatii sekä kulttuurien että yksilöiden välisten eroavaisuuksien kunnioittamista. Kommunkointi- tai käytöstyylien hienovaraisten erojen ymmärtämisllä on suuri merkitys liikesuhteissa tavoitteiden saavuttamisessa ja konfliktitilanteiden välttämisessä.